News on Diploma recognition

 • Vijf nieuwe landenbeschrijvingen beschikbaar

  Eritrea, Libanon, Oeganda, Singapore en Servië zijn toegevoegd aan de unieke beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen door EP-Nuffic. Er zijn nu 81 landen gecoverd. Gratis te downloaden via onze homepage.

  Jan 17, 2017
 • Vraag opleidingswaardering aan voor migrantenjongeren

  Werkt u voor een internationale schakelklas (ISK) of een mbo-instelling en wilt u de instroom van migrantenjongeren naar mbo-niveau 2, 3 en 4 verbeteren? Vraag dan een opleidingswaardering aan.

  Dec 06, 2016
 • EP-Nuffic launches online Credential Evaluation Course

  EP-Nuffic launches the Credential Evaluation Course. A unique, online course that teaches you the finer points of credential evaluation in five in-depth modules.

  Sep 13, 2016
 • Internationale erkenningsexperts komen samen in Amsterdam

  Op 20 en 21 juni 2016 organiseert EP-Nuffic de jaarlijkse bijeenkomst van de ENIC- en NARIC-netwerken. Het is voor het eerst dat deze bijeenkomst in Nederland plaatsvindt. Deze netwerken voor onderwijsvergelijking spelen een cruciale rol in het stroomlijnen van de internationale erkenning van opleidingen en diploma’s.

  Oct 24, 2016
 • Taskforce bespreekt knelpunten toelating vluchtelingen tot HO

  EP-Nuffic gaat samen met de hogeronderwijsinstellingen een voorstel maken om toetsing en toelating van vluchtelingstudenten, die geen documentatie hebben van hun diploma’s, te stroomlijnen. Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van een rondetafelbijeenkomst op 14 april 2016.

  Oct 24, 2016
 • Subsidie voor verbeteren erkenning

  EP-Nuffic is in maart 2016 met vier nieuwe projecten gestart op het gebied van erkenning, gesubsidieerd door de Europese Commissie. De projecten hebben onder meer tot doel om de erkenning van nieuwe vormen van leren zoals MOOC's te verkennen en de erkenning van diploma’s binnen Europa te verbeteren.

  Apr 04, 2016
 • Nieuwe editie Europees erkenningshandboek gepubliceerd

  De tweede editie van het Europese erkenningshandboek voor admissions officers is eind maart gepubliceerd. Het handboek is uniek in zijn soort en een ‘must read’ voor iedereen die eerlijke erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs nastreeft.

  Apr 04, 2016
 • EP-Nuffic nu landelijk Assistentiecentrum Beroepserkenning

  De afdeling Onderwijsvergelijking van EP-Nuffic is officieel aangewezen als landelijk Assistentiecentrum. Dat is het gevolg van de invoering van een herziene Europese richtlijn voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

  Mar 10, 2016
last modified Dec 02, 2015 03:32 PM