Hoger onderwijs

Internationalisering in het hoger onderwijs gaat niet alleen over mensen en geld, maar ook over papierwerk en procedures. EP-Nuffic kan u op al die vlakken van dienst zijn.

Beurzen en subsidies

Internationalisering kost geld. Daar kunt u subsidie voor aanvragen. EP-Nuffic beheert meerdere subsidieprogramma’s, zoals Holland Scholarship, VSBfonds Beurzen en het Van Goghprogramma. 

Internationale ervaring

Het is in de 21ste eeuw steeds belangrijker om internationale ervaring op te doen. Dat geldt voor alle leeftijden. Scholieren, studenten en docenten kunnen op verschillende manieren internationale ervaring opdoen. Denk aan een tussenjaar, een uitwisseling, of gewoon vanuit huis. 

Orange Carpet Award

Projecten en personen die de een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs maken kans op de Orange Carpet Award.

Diplomawaardering

Wie in het buitenland wil werken of studeren, moet kunnen aantonen wat zijn diploma waard is. EP-Nuffic helpt hierbij.

Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs die innovatieve taalprojecten aanmoedigt. Het label beloont onder andere nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en de winnaar krijgt € 5.000.

Toelating en verblijf

Buitenlandse studenten en docenten die naar Nederland komen, krijgen vaak te maken met immigratieprocedures. EP-Nuffic zet de belangrijkste regels voor toelating en verblijf op een rij. 

Netwerken

Er zijn diverse netwerken die u kunnen ondersteunen als u bezig bent met internationalisering. Ze richten zich op verschillende groepen. Cilo is er bijvoorbeeld speciaal voor lerarenopleidingen. Via het Holland Alumni netwerk bereikt u internationale studenten die in Nederland gestudeerd hebben. En er zijn er nog veel meer. 

Onderwijspromotie

Het Nederlandse hoger onderwijs staat wereldwijd hoog aangeschreven. Maar internationale studenten en docenten komen niet vanzelf naar uw onderwijsinstelling. EP-Nuffic helpt u om uw instelling op de kaart te zetten

Kwaliteitszorg

Internationalisering is niet langer een doel op zich, maar een middel om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hoe controleert en meet u of de kwaliteit inderdaad verbetert dankzij internationalisering? 

Mobiliteitsstatistieken

Mobiliteitstatistieken zijn alle gegevens over internationale uitwisseling en mobiliteit in het hoger onderwijs. In interactieve kaarten en grafieken ziet u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Trainingen en cursussen

Bent u docent of medewerken aan een hogeronderwijsinstelling? Vergroot uw kennis over internationalisering via de EP-Nuffic Academy!

Laatste wijziging: 08-08-2016 06:37
Kwam deze informatie van pas?