Is dit diploma echt?

Een checklist voor het herkennen van een vervalst diploma.

De onderstaande kenmerken van een diploma kunnen wijzen op een vervalsing.

 • verschillende lettertypen en/of verschillende lettergroottes op één document;
 • handmatig aangebrachte wijzigingen;
 • correctievloeistof;
 • spel- of grammaticafouten;
 • de bewering dat de originele documenten niet opvraagbaar zijn, of dat er nooit een vakkenoverzicht/cijferlijst is afgegeven.

Let ook op de aan- of afwezigheid van:

 • handtekeningen
 • watermerken
 • legalisatiestempels
 • kopieerbeveiliging
 • ultraviolette elementen
 • hologrammen


Als u twijfelt

 • Vraag altijd om originele documenten met originele beëdigde vertalingen.
 • Controleer of de instelling erkend is.
 • Vergelijk de documenten met referentiemateriaal.
 • Word bekend met de vorm en inhoud van de meest voorkomende documenten.

Als u nog steeds twijfelt of een diploma echt is, neem dan contact met ons op. EP-Nuffic heeft documentdeskundigen die originele diploma’s technisch kunnen onderzoeken.

Diploma mills

Zogenoemde diploma mills verkopen diploma’s van bestaande en niet-bestaande onderwijsinstellingen. Bij het Coördinatiepunt Informatieverstrekking Diploma Mills (CIDM) kunt u controleren of u met een betrouwbare onderwijsaanbieder te maken hebt.

Laatste wijziging: 07-12-2015 13:17
Kwam deze informatie van pas?