Internationalisation at Home

Internationale en interculturele competenties zijn geen luxe maar noodzaak. Dat geldt ook voor studenten die niet naar het buitenland gaan.

Daarom bieden veel hogeronderwijsinstellingen Internationalisation at Home (IaH) aan, zoals Engelstalige studieonderdelen, internationale onderwerpen in het curriculum en internationale projecten. IaH krijgt steeds meer aandacht bij hogeronderwijsinstellingen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere stakeholders.

In oktober 2015 raadde de Onderwijsraad in een brief aan de minister van OCW aan om in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 meer aandacht te besteden aan IaH.

Wat is Internationalisation at Home?

Het concept Internationalisation at Home verwijst naar verschillende activiteiten zoals internationalisering van het curriculum, de international class room en online internationalisation. Dit zijn activiteiten waarbij een student niet per se naar het buitenland gaat, maar wél internationale ervaring opdoet.`

Internationalisering van het curriculum

‘Internationalisation of the curriculum is the incorporation of international, intercultural and global dimensions into the content of the curriculum as well as the learning outcomes, assessment tasks, teaching methods and support services of a program of study. It is focused on the assurance of international/intercultural learning outcomes, it involves and includes all students and it can drive curriculum change, innovation and rejuvenation.’ (Leask 2009; 2015)

In Australië hebben Betty Leask, Craig Whitsed en Wendy Green een website over Internationalisering van het curriculum opgezet met uitleg over het concept, case studies en literatuur.

The American Council on Education heeft recent een serie van vier publicaties over internationalisering van het curriculum uitgebracht. 

International classroom

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een International Classroom Project ontwikkeld. Op basis van literatuuronderzoek, advies van experts en pilotprojecten ontwikkelen zij veel kennis over het opzetten van een International Classroom. Deze kennis wordt gedeeld tijdens (externe) seminars, congressen en in publicaties. Meer informatie op www.rug.nl/internationalclassroom.

Wat doet EP-Nuffic met IaH?

We verzamelen en publiceren informatie over het thema en stimuleren de discussie. Dat doen we in publicaties en tijdens evenementen. We geven ook advies aan hogescholen en universiteiten.

Bekijk onze publicaties en presentaties over IaH

Neem voor meer informatie contact op met of .

Training over Internationalisation at Home

Meer leren over Internationalisation at Home? Volg een van onze trainingen via de EP-Nuffic Academy:

Leeruitkomsten voor Internationalisation at Home

Lesgeven in een international class room

Benieuwd naar al onze trainingen en cursussen?

Ga naar de EP-Nuffic Academy

Gerelateerde activiteiten

Een aantal van onze activiteiten raakt aan het onderwerp IaH:

  • De MINT tool, waarmee internationalisering binnen een instelling of opleiding in kaart gebracht kan worden, omvat ook IaH-activiteiten.
  • Een project voor professionalisering van docenten op het gebied van Internationalisering at Home. Verschillende instellingen hebben hier behoefte aan of hebben zelf trainingen ontwikkeld of ideeën daarvoor. Momenteel bekijken we samen met deze instellingen hoe we op dit gebied kunnen samenwerken. Neem voor meer contact op met Adinda van Gaalen.
Laatste wijziging: 02-02-2017 15:54
Kwam deze informatie van pas?