Internationale onderwijsfairs

Neem deel aan fairs en houd uw kennis en contacten up-to-date.

Een belangrijke taak van EP-Nuffic is het (mede)organiseren, logistiek coördineren en onder de aandacht brengen van internationale onderwijsfairs (instroomfairs).

Fairdeelnames zijn in combinatie met andere activiteiten en landenstudies een uitstekend middel om actuele kennis op te doen van het internationale hogeronderwijsveld. Ook kunt u door deel te nemen nieuwe contacten leggen met lokale instellingen of de relaties juist verdiepen.

Tijdens fairdeelnames in het betreffende land kunnen EP-Nuffic en hogeronderwijsinstellingen:

  • generieke informatie over studeren in Nederland verstrekken;
  • het niveau van betreffende studenten verkennen;
  • het netwerk vergroten;
  • marktinformatie inwinnen;
  • trends signaleren;
  • direct studenten werven (alleen hogeronderwijsinstellingen).

Standruimte in Hollandpaviljoen

Bij een fairdeelname biedt EP-Nuffic deelnemende instellingen individuele standruimte binnen een Hollandpaviljoen. Ook is er altijd een Study in Holland-stand, waar EP-Nuffic de generieke informatie over studeren in Nederland verstrekt.

Programme International Education Fairs 2016 (Engelstalig)(675 kB)

EP-Nuffic combineert de fairdeelname ook met doelgerichte online promotie in het betreffende land en specifieke andere activiteiten, zoals bezoeken aan lokale instellingen of ministeries.

Code of Conduct

Alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die de Code of Conduct hebben ondertekend kunnen deelnemen in het Hollandpaviljoen.

Programma onderwijsfairs wereldwijd

Ook uw instelling kan deelnemen aan de instroomfairs. Onderstaand overzicht geeft, naast de fairs waar EP-Nuffic aan deelneemt, ook een overzicht van andere relevante onderwijsfairs wereldwijd.

Fairs worldwide 2016 (Engelstalig)(47 kB)

Deelnamecriteria internationale onderwijsfairs(204 kB)

Laatste wijziging: 11-07-2016 07:28
Kwam deze informatie van pas?