Kernactiviteiten

Promotie van Study in Holland en advisering van studenten

Nuffic Neso's helpen het merk Study in Holland meer bekendheid te geven via online activiteiten, onderwijsbeurzen en het Orange Tulip Scholarship Programme. Ze geven voorlichting en advies aan studenten over de verschillende studiemogelijkheden die beschikbaar zijn en over praktische zaken bij de voorbereiding van het verblijf in Nederland. Zie voor meer informatie www.studyinholland.nl.

Marktinformatie en -analyse

Nuffic Neso's bieden informatie over de lokale hogeronderwijsmarkt.

Holland Alumni-netwerken

Nuffic Neso's steunen de Holland Alumni door lokale alumninetwerken te onderhouden en evenementen en cursussen te organiseren voor alumni en alumni officers aan Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Daarnaast wijzen ze studenten op de diverse loopbaanmogelijkheden die beschikbaar zijn na afloop van hun studie. Zie voor meer informatie www.hollandalumni.nl en www.careerinholland.nl.

Landspecifieke diensten

Nuffic Neso's ontplooien ook landspecifieke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het prestigieuze Science without Borders-programma, dat beoogt de Nederlands-Braziliaanse samenwerking in het hoger onderwijs te bevorderen, en het StuNed-beurzenprogramma in Indonesië.

Een aantal Nuffic Neso's steunt Living Labs. Dit zijn partnerschappen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in strategische sectoren, zoals logistiek, gaming en bio-based.

Op maat gemaakte diensten

Op verzoek leveren Neso's diensten die specifiek op een instelling zijn toegesneden. Op aanvraag kunnen ook marktonderzoek, het zoeken van partners, examentoezicht en meer diensten worden geleverd. Aan op maat gemaakte diensten zijn kosten verbonden.

Locaties

Bekijk een overzicht van alle Nuffic Neso-locaties.

Laatste wijziging: 09-12-2016 10:06