Nieuwsberichten Diplomawaardering

Diplomawaardering inburgeraars nu digitaal
De procedure voor het aanvragen van een diplomawaardering voor inburgeraars is vanaf 15 februari 2017 volledig digitaal. Dat is te danken aan een webapplicatie die EP-Nuffic en SBB hebben gelanceerd. Het samenstellen van papieren dossiers behoort daarmee tot het verleden.
Vijf nieuwe landenbeschrijvingen beschikbaar
Eritrea, Libanon, Oeganda, Singapore en Servië zijn toegevoegd aan de unieke beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen door EP-Nuffic. Er zijn nu 81 landen gecoverd. Gratis te downloaden via onze homepage.
Vraag opleidingswaardering aan voor migrantenjongeren
Werkt u voor een internationale schakelklas (ISK) of een mbo-instelling en wilt u de instroom van migrantenjongeren naar mbo-niveau 2, 3 en 4 verbeteren? Vraag dan een opleidingswaardering aan.
Internationale erkenningsexperts komen samen in Amsterdam
Op 20 en 21 juni 2016 organiseert EP-Nuffic de jaarlijkse bijeenkomst van de ENIC- en NARIC-netwerken. Het is voor het eerst dat deze bijeenkomst in Nederland plaatsvindt. Deze netwerken voor onderwijsvergelijking spelen een cruciale rol in het stroomlijnen van de internationale erkenning van opleidingen en diploma’s.
Taskforce bespreekt knelpunten toelating vluchtelingen tot HO
EP-Nuffic gaat samen met de hogeronderwijsinstellingen een voorstel maken om toetsing en toelating van vluchtelingstudenten, die geen documentatie hebben van hun diploma’s, te stroomlijnen. Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van een rondetafelbijeenkomst op 14 april 2016.
Subsidie voor verbeteren erkenning
EP-Nuffic is in maart 2016 met vier nieuwe projecten gestart op het gebied van erkenning, gesubsidieerd door de Europese Commissie. De projecten hebben onder meer tot doel om de erkenning van nieuwe vormen van leren zoals MOOC's te verkennen en de erkenning van diploma’s binnen Europa te verbeteren.
Nieuwe editie Europees erkenningshandboek gepubliceerd
De tweede editie van het Europese erkenningshandboek voor admissions officers is eind maart gepubliceerd. Het handboek is uniek in zijn soort en een ‘must read’ voor iedereen die eerlijke erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs nastreeft.
Laatste wijziging: 08-10-2015 10:03