Orange Carpet Award voor best practices in internationalisering

De Orange Carpet Award (OCA) voor best practices in internationalisering wordt tijdens het EP-Nuffic Jaarcongres op 4 april 2017 voor de negende keer uitgereikt. Projecten en personen die de afgelopen tijd een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs maken kans op de award.

Vier sectoren, één award

Sinds 2015 reiken we voor elke sector één award uit.  In 2017 brengen we dit terug naar één award voor hét internationaliseringsinitiatief van het jaar.

We belonen in 2017 verbindende initiatieven die cross-sectoraal zijn. We zijn op zoek naar unieke en innovatieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijssectoren, maar ook tussen uw onderwijsinstelling en de (regionale) overheid en/of het bedrijfsleven.

Projecten, onderwijsinstellingen, individuele medewerkers en docenten kunnen genomineerd worden voor de OCA. Een nominatie moet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de Orange Carpet Award moet een nominatie aan de volgende criteria voldoen:

 • Het project loopt nog of is uiterlijk in 2016 afgerond.
 • Het project of de medewerker/docent is verbonden aan of werkzaam bij een Nederlandse onderwijsinstelling.
 • De nominatie heeft niet eerder een OCA gewonnen.
 • De nominatie betreft een cross-sectorale samenwerking met een andere instelling in binnen- of buitenland, een (regionale) overheid en/of het bedrijfsleven.

Thema’s

Een nominatie moet ook betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema's. De nominatie:

 • bevordert inkomende mobiliteit;
 • bevordert grensoverschrijdende mobiliteit van leerling, student of staf;
 • bevordert de internationale competenties van leerling, student of staf;
 • bevordert het leren en/of gebruik van vreemde talen;
 • verankert en integreert internationalisering in het onderwijscurriculum;
 • bevordert een vakoverschrijdende aanpak in internationale context;
 • bevordert de binding van internationaal talent;
 • bevordert de aansluiting op de nationale en internationale arbeidsmarkt;
 • springt in op (maatschappelijke) ontwikkelingen en kansen;
 • benut de internationale aspecten van de lokale context (wijk/regio).

Jurybeoordeling

De jury beoordeelt de ingezonden nominaties op basis van de criteria en thema’s. Daarbij vergelijkt zij de nominaties op basis van de mate van verbinding, innovatie, ondernemendheid, inspiratie voor andere onderwijsinstellingen, creativiteit, wederkerigheid, impact, aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en organisatiebrede aanpak.

Nomineren

U kunt zichzelf, een collega of een project tot 1 februari 2017 nomineren voor de Orange Carpet Award 2017 via het nominatieformulier.

Selectie finalisten

De jury selecteert drie finalisten die op het Jaarcongres worden gepresenteerd. Het publiek kiest de uiteindelijke winnaar.

Laatste wijziging: 31-10-2016 16:00
Kwam deze informatie van pas?