Nieuwsberichten

Nieuwsberichten over internationalisering van de nieuwsredactie van Nuffic.

Visiebrief internationalisering verschijnt in juni

gepubliceerd 23-02-2018 10:57

Minister van Engelshoven (OCW) neemt een paar maanden de tijd om de ontwikkeling van de internationalisering van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Haar visiebrief over internationalisering verschijnt in juni. Een debat hierover in de Tweede Kamer staat voor het zomerreces gepland.

Lees verder...

Automatische erkenning diploma’s hard nodig

gepubliceerd 18-02-2018 14:56

In 2020 moeten alle landen binnen de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) elkaars bachelor- en masterdiploma’s automatisch gaan erkennen. Nuffic heeft samen met partners van andere Europese erkenningscentra onderzocht hoe dat gerealiseerd kan worden. Het rapport is sinds deze week gratis beschikbaar.

Lees verder...

Nuffic over verengelsing, verdringing en verdienmodel

Nuffic over verengelsing, verdringing en verdienmodel

gepubliceerd 19-02-2018 10:22

Jarenlang werd het toegejuicht dat steeds meer internationale studenten Nederland weten te vinden. Maar de afgelopen maanden kwam er veel kritiek. Verengelsing, verdringing van Nederlandse studenten en het verdienmodel beheersen de discussie. Hoe kijkt Nuffic hier tegenaan?

Lees verder...

Mbo definitief in internationaliseringsagenda

gepubliceerd 16-02-2018 13:33
tags Nuffic

De internationaliseringsagenda die minister Van Engelshoven voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurt, gaat ook over het mbo. Dat zegt zij toe in haar reactie op een brief van de MBO Raad, SBB, JOB en Nuffic.

Lees verder...

Driekwart scholen toch naar Londen, Parijs en Berlijn

gepubliceerd 18-02-2018 14:38

Ondanks de aanslagen in Londen, Parijs en Berlijn koos driekwart van de scholen die op schoolreisjes naar het buitenland gaan, toch voor deze steden in de afgelopen 2 jaar. Op 68% van de scholen was er discussie over de reisbestemming.

Lees verder...

Erasmus+ effectiever dan voorgangers

gepubliceerd 18-02-2018 15:15

De waardering voor Erasmus+ is groot en het programma is effectiever dan zijn voorgangers. Mbo-studenten moeten echter meer mogelijkheden krijgen om naar het buitenland te gaan. Ook is er meer geld nodig, moet de toegankelijkheid verbeterd worden en is er behoefte aan vereenvoudiging van de procedures.

Lees verder...

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

gepubliceerd 12-02-2018 09:27

De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa. Nuffic speelt daarin een toonaangevende rol.

Lees verder...

9 nieuwe excellente scholen met internationale oriëntatie

gepubliceerd 25-01-2018 11:39

49 nieuwe scholen of schoolsoorten in het primair en voortgezet onderwijs mogen zich de komende 3 jaar ‘excellent’ noemen. 9 van deze scholen hebben een excellentieprofiel op het gebied van internationalisering zoals vroeg vreemdetalenonderwijs, eTwinning of tweetalig onderwijs.

Lees verder...

Nuffic in gesprek met president Varela van Panama

gepubliceerd 24-01-2018 09:05

De president van Panama, Juan Carlos Varela, bezocht van 21 tot en met 23 januari ons land. De focus lag op verdere samenwerking op het gebied van de maritieme, agro-logistieke en gezondheidssector. Freddy Weima, directeur van Nuffic, nam deel aan een rondetafeloverleg met de president en een aantal ministers en CEO’s van Nederlandse bedrijven.

Lees verder...

Kwart studenten naar buitenland

gepubliceerd 23-01-2018 09:47

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2015/’16 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, is voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over studiepuntmobiliteit in het hoger onderwijs.

Lees verder...

LinQ-didactiek is antwoord op aanbevelingen onderzoek Duits

gepubliceerd 22-01-2018 16:20

De positie van het vak Duits moet dringend worden versterkt, blijkt uit het Belevingsonderzoek Duits 2017. Leerlingen moeten in de les meer Duits gaan spreken en meer kennis opdoen over dit buurland. Scholen binnen het LinQ-netwerk werken al op deze manier. “De LinQ-didaktiek sluit naadloos aan bij de aanbevelingen uit het belevingsonderzoek”.

Lees verder...

Holland Alumni network lanceert interactieve website

gepubliceerd 12-01-2018 12:26
tags Alumni

60.000 internationale alumni en studenten hebben zich inmiddels aangesloten bij het Holland Alumni network. De nieuwe, interactieve website, die in januari gelanceerd is, biedt een scala aan mogelijkheden om dit wereldwijde netwerk van professionals optimaal te benutten. Vijf vragen aan programmamanager Suzanne Körmeling.

Lees verder...

Nieuw Living Lab met China

gepubliceerd 12-01-2018 12:48

Deze zomer gaat een nieuw Living Lab van start op het gebied van e-commerce en logistiek. De focus ligt op de Chinese steden Shanghai en Chongqing. Het Living Lab biedt hogescholen de mogelijkheid om met een aantal gezaghebbende Chinese onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven samen te werken. Meer weten? Kom naar onze informatiebijeenkomst op 6 februari a.s.

Lees verder...

'We onderschatten de hersenen van jonge kinderen'

'We onderschatten de hersenen van jonge kinderen'

gepubliceerd 12-01-2018 09:34

Jonge kinderen beschikken over een indrukwekkend vermogen om een vreemde taal te leren. Maar gebrek aan vertrouwen in dat vermogen staat vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de basisschool vaak in de weg. Dat stelt wetenschapsjournalist Mark Mieras, al 15 jaar gespecialiseerd in hersenonderzoek en keynote speaker op het congres English for all op 23 maart.

Lees verder...

Tpo: a new kid on the block

Tpo: a new kid on the block

gepubliceerd 15-01-2018 15:44

19 basisscholen doen sinds 2014 mee aan een landelijke pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Leerlingen krijgen 30 tot 50 % van de tijd les in het Engels. Lees meer over de achtergronden, effecten en opkomst van deze nieuwe onderwijsvorm in het nieuwe nummer van MeerTaal.

Lees verder...

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

gepubliceerd 11-01-2018 14:10

Basisschoolleerlingen ondervinden geen hinder van het leren van Engels vanaf groep 1 in vergelijking met leerlingen die later met Engels starten. Dat blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Lees verder...

10 beurzen voor Indonesië

gepubliceerd 09-01-2018 16:46

Indonesië stelt in het kader van het Cultureel Verdrag met Nederland voor het studiejaar 2018/2019 10 studiebeurzen beschikbaar. Het gaat om een studieprogramma van één academisch jaar aan een Indonesische instelling. De aanmelding sluit op 18 februari 2018.

Lees verder...

Wat was er bijzonder in 2017?

gepubliceerd 15-12-2017 12:27

In 2017 werd Nuffic 65 jaar! De Nederlandse Unesco Commissie werd 70 en we vierden 30 jaar Erasmus+. Misschien zijn we elkaar wel tegengekomen op ons jaarcongres, bij het debat over internationalisering voor de verkiezingen, of op de 8ste landelijke dag van het tweetalig onderwijs. Daar waren meer dan 800 leerlingen, leraren, decanen en andere bezoekers.

Lees verder...

Lidstaten pleiten voor uitbreiding Erasmus+

gepubliceerd 18-12-2017 11:28

Studenten krijgen meer mogelijkheden om in andere EU-landen te studeren. Rond 2024 moet er een netwerk van zo’n 20 Europese universiteiten zijn. Dat moet het mogelijk maken dat studenten een diploma halen door studies in meerdere EU-landen te combineren. Een versterkt en uitgebreid Erasmusprogramma moet daaraan bijdragen.

Lees verder...

Kamer wil nieuw actieplan studentenhuisvesting

gepubliceerd 14-12-2017 16:40

De Tweede Kamer wil dat alle betrokken partijen bij studentenhuisvesting tot een nieuw landelijk actieplan komen. Een motie van GroenLinks en SP die daartoe opriep, nam de Kamer op 13 december aan.

Lees verder...

Laatste wijziging: 24-10-2017 11:52