Nieuwsberichten

Nieuwsberichten over internationalisering van de nieuwsredactie van Nuffic.

Winnaars GNE Awards by Nuffic bekend

Winnaars GNE Awards by Nuffic bekend

gepubliceerd 18-04-2018 19:48

Simone Hendriks uit Boxmeer heeft de Public Speaking Award gewonnen van de GNE Awards by Nuffic. Thirza Bier uit Hilversum won de Young Writers Award. De Audience Award voor het beste essay ging naar Jip Boskamp uit Amsterdam.

Lees verder...

Chinees in voortgezet onderwijs is hot

gepubliceerd 13-04-2018 10:08

Dit voorjaar doen 170 vwo-leerlingen eindexamen Chinees. In 2011 waren dat er nog 20. Jessica Paardekooper van Nuffic en docent Chinees verwacht dat het er volgend jaar nog veel meer zullen zijn. “Met Chinees onderscheid je je als leerling”.

Lees verder...

Nuffic bondgenoot van Gelijke Kansen Alliantie

gepubliceerd 13-04-2018 09:27

Aandacht voor kansenongelijkheid blijft nodig, zo blijkt uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2018’. De Gelijke Kansen Alliantie werkt aan dit thema en ziet Nuffic daarbij als bondgenoot.

Lees verder...

Orkaan Irma als leerzame casus

gepubliceerd 13-04-2018 12:42

Wat kan en moet je doen als een ramp zich voltrekt in het buitenland en een aantal studenten van jouw instelling verblijven daar? Aan de hand van orkaan Irma op Sint-Maarten gaf Marius Bremmer van de Hanzehogeschool op de 25ste Cospa-dag op 12 april een workshop. “De eerste dagen was er geen enkel contact mogelijk”.

Lees verder...

'Maak Engels in basisonderwijs minder vrijblijvend'

gepubliceerd 13-04-2018 11:14

Duidelijke eindtermen en een stevige plek voor het vak Engels in het basisonderwijs. Dat vindt de ontwikkelgroep Engels/Moderne vreemde talen belangrijk, blijkt uit de conceptvisie. Basisschooldirecteur Dennis de Kruif legt uit waarom.

Lees verder...

'Geen do’s en don’ts per land'

gepubliceerd 13-04-2018 13:45

De omgang met buitenlandse studenten en onderzoekers verloopt soms anders dan verwacht. Door verschillende manieren van doen en denken kunnen misverstanden ontstaan. Nuffic organiseert op 26 april een training Interculturele communicatie, gericht op staf en medewerkers van International Offices.

Lees verder...

Winnaars Junior Speaking Contest 2018 bekend

gepubliceerd 10-04-2018 21:42

16 leerlingen uit de onderbouw van het tweetalig voortgezet onderwijs streden op 10 april 2018 voor de 15e keer om de titel wie de beste speech in het Engels kan voordragen.

Lees verder...

Verblijfsvergunning internationale student goedkoper

gepubliceerd 09-04-2018 09:16

De leges voor een aantal verblijfsvergunningen waaronder studie, stage en zoekjaar worden per 3 mei aanzienlijk verlaagd. Ook wordt het goedkoper voor bedrijven om kennismigranten aan te nemen. Dat heeft het kabinet besloten.

Lees verder...

170 leerlingen aan de slag met eindexamen Chinees

gepubliceerd 27-03-2018 10:02

Deze weken doen 170 vwo-leerlingen in ons land eindexamen Chinees. De taal is dit schooljaar voor het eerst officieel een eindexamenvak. 15 scholen, verspreid over het land, bieden hun leerlingen de gelegenheid om er dit jaar eindexamen in te doen.

Lees verder...

Mobstacles netwerkvergadering op 16 april 2018

gepubliceerd 26-03-2018 11:44

Nuffic organiseert op 16 april 2018 een Mobstacles netwerkdag. Geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen rond mobiliteitsobstakels voor buitenlandse studenten, stagiairs, wetenschappelijke staf en onderzoekers? Meld je dan nu aan.

Lees verder...

Orange Knowledge Programme officieel van start

gepubliceerd 19-03-2018 10:05

Wat als je een boer in Kenia met kennis van Wageningse voedselspecialisten kunt helpen zijn land efficiënter te bewerken of naar Wageningen kunt halen om daar kennis op te doen? Het nieuwe Orange Knowledge Programme van Nuffic richt zich via onderwijs op het versterken van competenties en kennis van mensen en organisaties in zo’n 50 ontwikkelingslanden.

Lees verder...

Internationale student vaker op kieslijst

Internationale student vaker op kieslijst

gepubliceerd 18-03-2018 12:50

Politieke partijen proberen steeds vaker internationale studenten en expats te betrekken bij de lokale politiek. In een aantal gemeenten staan zij op de kieslijst en maken zich hard voor thema’s als integratie, huisvesting en internationaal georiënteerd onderwijs.

Lees verder...

Internationalisering in de lokale politiek

gepubliceerd 15-03-2018 14:35

Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs? De gemene deler blijkt wereldburgerschap te zijn: de wens om beter met elkaar te leren samenleven is groot.

Lees verder...

eQuest vereenvoudigt internationalisering mbo

gepubliceerd 16-03-2018 10:29

Meer mbo-scholen zouden de online community eTwinning moeten gebruiken, vinden Amanda van Dijk en Marcel Kuiten. Zij bedachten een raamwerk om dat eenvoudiger te maken.

Lees verder...

Internationale studentenpopulatie steeds diverser

gepubliceerd 07-03-2018 16:34

De internationale studentenpopulatie in Nederland wordt steeds diverser en telt inmiddels 162 nationaliteiten. Ook de opleidingen die buitenlandse studenten volgen aan een Nederlandse hogeschool of universiteit zijn zeer gevarieerd. Dat blijkt uit een analyse van Nuffic op basis van cijfers over studentenmobiliteit over het studiejaar 2017-‘18.

Lees verder...

Reactie Nuffic op onderzoeksrapport sturing OCW

gepubliceerd 28-02-2018 12:28

Nuffic werkt al meer dan 65 jaar aan de internationalisering van het Nederlandse onderwijs om leerlingen en studenten voor te bereiden op een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt en maatschappij. Dit doen we in opdracht van en nauwe samenwerking met onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ).

Lees verder...

Visiebrief internationalisering verschijnt in juni

gepubliceerd 23-02-2018 10:57

Minister van Engelshoven (OCW) neemt een paar maanden de tijd om de ontwikkeling van de internationalisering van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Haar visiebrief over internationalisering verschijnt in juni. Een debat hierover in de Tweede Kamer staat voor het zomerreces gepland.

Lees verder...

Automatische erkenning diploma’s hard nodig

gepubliceerd 18-02-2018 14:56

In 2020 moeten alle landen binnen de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) elkaars bachelor- en masterdiploma’s automatisch gaan erkennen. Nuffic heeft samen met partners van andere Europese erkenningscentra onderzocht hoe dat gerealiseerd kan worden. Het rapport is sinds deze week gratis beschikbaar.

Lees verder...

Nuffic over verengelsing, verdringing en verdienmodel

Nuffic over verengelsing, verdringing en verdienmodel

gepubliceerd 19-02-2018 10:22

Jarenlang werd het toegejuicht dat steeds meer internationale studenten Nederland weten te vinden. Maar de afgelopen maanden kwam er veel kritiek. Verengelsing, verdringing van Nederlandse studenten en het verdienmodel beheersen de discussie. Hoe kijkt Nuffic hier tegenaan?

Lees verder...

Mbo definitief in internationaliseringsagenda

gepubliceerd 16-02-2018 13:33
tags Nuffic

De internationaliseringsagenda die minister Van Engelshoven voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurt, gaat ook over het mbo. Dat zegt zij toe in haar reactie op een brief van de MBO Raad, SBB, JOB en Nuffic.

Lees verder...

Laatste wijziging: 24-10-2017 11:52