Nuffic zeer te spreken over internationaliseringsagenda VH en VSNU

Publicatiedatum: 14-05-2018 15:38

Internationalisering van het hoger onderwijs biedt veel kansen. Maar dat vraagt wel om zorgvuldig beleid met kwaliteit en toegankelijkheid als uitgangspunten.

Dat is de kernboodschap die de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) uitdragen in de internationaliseringsagenda die zij vandaag presenteerden. Nuffic is zeer te spreken over deze gezamenlijke visie van de koepelorganisaties op internationalisering in het hoger onderwijs en werkt graag samen om dit waar te maken.

Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs

Nuffic onderschrijft dat internationalisering geen doel op zich is, maar moet bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. “Deze visie zet in op die kwaliteit. Daar hoort bij dat internationalisering in goede banen wordt geleid”, aldus directievoorzitter Freddy Weima.

Realistisch beeld

De agenda schetst dan ook een realistisch beeld van de uitdagingen die komen kijken bij internationalisering, met name op het terrein van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Tegelijkertijd dragen de koepels oplossingsrichtingen aan.

Ook is er veel aandacht voor internationalisation at home en voor een internationale ervaring voor Nederlandse studenten, bijvoorbeeld door uitbreiding van het Erasmus-programma.

Nuffic hoopt dat minister Van Engelshoven in haar voor juni geplande visiebrief over internationalisering voortborduurt op deze agenda. “Maar ook voor bijvoorbeeld het mbo houdt de wereld niet op bij de landsgrenzen. Juist daarom is een onderwijsbrede invalshoek nodig”, aldus Weima.

Nieuwe fase Make it in the Netherlands

VSNU en VH koppelen hun agenda ook aan dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. Nuffic onderschrijft het belang van werving en binding van internationaal talent voor de positionering van Nederland als kenniseconomie.

Het pleidooi van de koepels voor een nieuwe fase in het programma Make it in the Netherlands en hun voornemen voor een gezamenlijke presentatie van Nederlandse universiteiten en hogescholen in het buitenland kunnen helpen om de ambities op dit terrein te realiseren.

 

Laatste wijziging: 14-05-2018 15:38