Primair onderwijs

Internationalisering op de basisschool kunt u op verschillende manieren aanbieden. Talenonderwijs is daar een bekend voorbeeld van. Ook via een uitwisseling of een online samenwerkingsprogramma kunnen uw leerlingen internationale ervaring opdoen. Om een deel van de kosten te dekken, zijn er twee subsidies voor internationalisering in het primair onderwijs.

Vier domeinen

Internationalisering in het basisonderwijs bestaat uit vier domeinen:

  1. Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  2. Internationaal georiënteerde leerinhouden
  3. Uitwisseling over de grens
  4. Internationale beleidsontwikkelingen

Uitgebreidere informatie over de vier domeinen leest u in de Toolkit internationalisering primair onderwijs.

Toolkit internationalisering primair onderwijs - handreiking voor schoolbesturen en schoolleiders(935 kB)

Bijlage bij de Toolkit: Internationaliseringsactiviteiten in het basisonderwijs(42 kB)

Beurzen en subsidies

Er zijn twee subsidies beschikbaar voor internationalisering in het primair onderwijs. U kunt daarmee een deel van de kosten financieren. Voor bijvoorbeeld uitwisselingen en curricumumontwikkeling kunt u een Vios-subsidie aanvragen. Daarnaast is er Europees geld beschikbaar via het programma Erasmus+.

eTwinning

Leerlingen in het basisonderwijs kunnen internationale ervaring opdoen zonder de deur uit te gaan. eTwinning is een uitwisselingsprogramma waarbij de leerlingen online kennismaken met scholieren uit een ander land.

Orange Carpet Award

De Orange Carpet Award is een prijs voor personen of projecten die een bijzondere bijdragen hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Jaarcongres van EP-Nuffic.

Talenonderwijs

Scholen die eerder vreemdetalenonderwijs aanbieden dan wettelijk verplicht is, noemen we vvto-scholen. Op een tpo-school krijgen de leerlingen dertig tot vijftig procent van de tijd les in een vreemde taal.

Europese Dag van de Talen

Ieder jaar op 26 september zijn er tijdens de Europese Dag van de Talen vele activiteiten rondom het thema 'vreemde talen'. Scholen uit heel Europa doen eraan mee.

Laatste wijziging: 19-09-2016 08:00
Kwam deze informatie van pas?