Vios-subsidie

Vios (Verankering van Internationale Oriëntatie en Samenwerking) is een subsidie waarmee scholen internationaliseringsactiviteiten deels kunnen bekostigen. De gedachte achter de Vios-subsidie is dat internationalisering in het onderwijs niet iets los en eenmaligs moet zijn, maar dat het een belangrijke plek inneemt in het leerplan.

Let op! Met uitzondering van leerlingenmobiliteit po is voor het schooljaar 2016-2017 op alle onderdelen het subsidieplafond bereikt. U kunt hier geen subsidie meer voor aanvragen.

AOC’s kunnen wel nog subsidie aanvragen op alle onderdelen. Stuur voor de aanvraagformulieren voor AOC’s of leerlingenmobiliteit po een e-mail naar vios[at]epnuffic.nl.

Verslagformulieren

Na afloop van uw project levert u een eindverslag in. Hierin beschrijft u onder meer wat het project heeft opgeleverd. Voor ieder subsidieonderdeel bestaat een apart verslagformulier:

Verslagformulier Vios leerlingenmobiliteit po en vo(98 kB)

Verslagformulier Vios lerarenmobiliteit po vo en lerarenopleidingen

Verslagformulier Vios curriculum talen po en vo(98 kB)

Verslagformulier Vios curriculum invoering van een internationiserid onderwijsconcept(97 kB)

Verslagformulier Vios nieuwe initiatieven(95 kB)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de Vios-regeling voor schooljaar 2017-2018? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van EP-Nuffic. 

Officiële regeling

De Vios-regeling is vastgelegd in de Staatscourant van 9 februari 2016.

Laatste wijziging: 17-01-2017 12:39
Kwam deze informatie van pas?