Voortgezet onderwijs

Leerlingen die een basis van internationalisering hebben meegekregen zijn goed voorbereid op een internationale omgeving. Zij kunnen makkelijker in het buitenland studeren, wonen en werken. EP-Nuffic bevordert internationalisering in het voortgezet onderwijs. Dit draait niet alleen om talenonderwijs. Het netwerk Nivo en de Orange Capet Award dragen hier ook aan bij.

Beginnen met internationalisering

Scholen die willen starten met internationalisering weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Ook scholen die al bezig zijn met internationalisering kunnen vaak nog wel ondersteuning gebruiken. Wij kunnen u helpen. Word lid van ons netwerk Nivo of begin met een oriënterend gesprek.  

Beurzen en subsidies

Er zijn twee subsidies waarmee u internationalisering in het voortgezet onderwijs kunt bekostigen. Een uitwisseling of de invoering van tweetalig onderwijs kunt u bijvoorbeeld financieren met een Vios-subsidie. Daarnaast is er Europees geld voor internationalisering vanuit het programma Erasmus+.

Internationale ervaring

Er zijn veel manieren waarop docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs internationale ervaring kunnen opdoen. Tijdens een uitwisseling of een tussenjaar gaan leerlingen naar een ander land. Via eTwinning maken ze online kennis met leerlingen uit andere landen. Ook Erasmus in Schools brengt de wereld bij ze in de klas. Dit programma zet internationale studenten in als gastdocent op uw school.

Tweetalig onderwijs

Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen, krijgen een groot deel van alle vakken in een vreemde taal. Ze doen bijvoorbeeld wiskunde via een Engelse methode. De docent wiskunde spreekt dan alleen Engels tijdens de lessen. En de leerlingen spreken onderling ook alleen Engels tijdens die lessen. Dit wordt steeds populairder, ook op het vmbo.

Talenonderwijs

Het talenonderwijs is bij uitstek een aanknopingspunt voor internationalisering in het voortgezet onderwijs. Assistent-docenten die Frans of Duits als moedertaal spreken zijn een verrijking voor de talensectie van uw school. Op de arbeidsmarkt groeit de vraag naar kennis van de Chinese taal en cultuur. Er zijn steeds meer scholen die dit aanbieden als vak. En met het Europees Taalportfolie kunt u gemakkelijk bijhouden op welk niveau uw leerlingen zitten met hun talenkennis.

Elos

Elos is een internationaliseringsprogramma voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen werken hierbij gericht aan internationale en interculturele competenties, volgens bepaalde standaarden.

Orange Carpet Award

Personen en projecten die een bijzondere bijdragen hebben geleverd aan internationalisering in het onderwijs maken kans op een Orange Carpet Award. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het jaarcongres van EP-Nuffic.

Europese Dag van de Talen

Ieder jaar op 26 september zijn er tijdens de Europese Dag van de Talen vele activiteiten rondom het thema ‘vreemde talen’. Scholen uit heel Europa doen eraan mee.

Waarde van buitenlandse cijfers

Het is lastig om eindexamencijfers uit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Er bestaan alleen al in Europa veel verschillende cijfersystemen. En in sommige landen is het veel makkelijker dan in Nederland om hoge cijfers te halen voor je eindexamens.

Trainingen en cursussen

Docenten en schoolleiders kunnen hun kennis over internationalisering vergroten via de EP-Nuffic Academy.

Laatste wijziging: 19-09-2016 08:03
Kwam deze informatie van pas?