Orange Carpet Award voor best practices in internationalisering

De Orange Carpet Award (OCA) voor best practices in internationalisering wordt tijdens het Nuffic Jaarcongres op 4 april 2017 voor de negende keer uitgereikt. Projecten en personen die de afgelopen tijd een bijzondere cross-sectorale bijdrage hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs maken kans op de award.

Nomineren

De aanmelding voor de Orange Carpet Award 2017 is 1 februari gesloten. Heeft u een nominatie ingediend? Begin maart wordt u geïnformeerd over het besluit van de jury.

Jurybeoordeling

De jury beoordeelt de ingezonden nominaties op basis van de criteria en thema’s. Daarbij vergelijkt zij de nominaties op basis van de mate van verbinding, innovatie, ondernemendheid, inspiratie voor andere onderwijsinstellingen, creativiteit, wederkerigheid, impact, aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en organisatiebrede aanpak.

Tijdens het jaarcongres op 4 april wordt de winnaar van de Orange Carpet Award 2017 gekozen.

Laatste wijziging: 04-12-2015 12:59
Kwam deze informatie van pas?